• Zanimljivo

  • Suprotni polovi

    Suprotni polovi

    Muškarci su oduvek želeli moć, žene da vladaju muškarcima – dakle moć. Razlike među suprotnim polovima bile su više ili manje uočl...

    12 May, 2017 | Detaljnije...