Kategorija vesti: BlueTechnolife

Novi GPU tehnološki centar kompanija HP i NVIDIA

Kompanija HP najavila je otvaranje novog EMEA HP NVIDIA GPU tehnološkog centra u partnerstvu sa kompanijom NVIDIA. Smešten u Grenoblu, u Francuskoj, produkt ove zajedničke inicijative omogućava krajnjim korisnicima, developerima i nezavisnim proizvođačima softvera da reše svoje HPC izazove čineći najnovije tehnologije iz kompanija HP i NVIDIA dostupnim.    

Dizajnirani da učine HPC sisteme, simulacije i proračune dostupnim, HP sistemi bazirani na NVIDIA Tesla GPU akceleratorima omogućavaju naučnicima i istraživačima širom sveta da se pozabave složenim izazovima – od kvantne fizike do pronalaženja leka za rak.

Kao delu ovlašćenog HP EMEA HPC centra u Grenoblu, novom HP NVIDIA GPU tehnološkom centru se može pristupiti sa HP mreže ili daljinski, putem interneta. To omogućava korisnicima da optimizuju svoje HPC sisteme izvođenjem dokaza o konceptu (PoCs), benčmarka i drugih aktivnosti sa HP sistemima zasnovanim na visokim performansama – energetski efikasnim NVIDIA GPU-ovima.

HPC sistemi zahtevaju ogromne količine računarskih resursa kako bi ostvarili očekivane performanse, kao i stručnost da se integrišu” izjavio je Philippe Trautmann, EMEA direktor prodaje HPC sistema iz kompanije HP. “ Cilj saradnje dve kompanije kroz EMEA HP NVIDIA GPU tehnološki centar je da omogući dugoročna napredna rešenja i olakša usvajanje HP sistema baziranih na NVIDIA Tesla GPU-ovima za HPC-ove.

HPC računarski resursi Centra su izgrađeni oko namenske HP konvergentne infrastrukture zasnovane na HP Cluster Platform rešenju koje uključuje 10 HP ProLiant SL250s, SL270s i ML350p Gen 8 servere sa integrisanim NVIDIA Tesla GPU-ovima, donoseći računarsku snagu, efikasnost i gustinu. Korisnici mogu da komuniciraju sa velikim, kompleksnim grupama podataka na dva načina – lokalno, preko fleksibilne HP Z820 radne stanice  ili daljinskim putem preko HP ProLiant WS460c Gen8 radne stanice. Neki od ovih resursa su podržani i NVIDIA GRID rešenjima, što im omogućava da budu korišćeni kao sistemi za vizuelizaciju visokih performansi ili kao virtuelne radne stanice. To korisnicima omogućava da efikasno dele GPU-ove na više virtuelnih mašina, preko različitih hipervizor protikola (virtuelnih desktop infrastruktura – VDI). Arhitektura sistema obuhvata tri intrne mreže: administrativnu mrežu, upravnu mrežu i brzu Infiniband FDR mrežu za interkonekciju. Da biste maksimalno uvećali efikasnost ovih sistemskih resursa, eksperti iz kompanija HP i NVIDIA će vam pružiti savete za razvoj i podešavanje aplikacija korišćenjem GPU akceleratora.

Povezane vesti

Ostavite Vaš komentar